Ліцей № 16 Івано-Франківської міської ради оголошує конкурс на посади учителя початкових класів (1 посада), вихователя ГПД (1 посада), асистентів учителів (2 посади), учителя англійської мови (друга мова німецька) (1 ставка), учителя музики (0,5 ставки). Місцезнаходження закладу: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 103.

Найменування посад та умови праці: посадовий оклад учителя початкових класів, учителя музики, учителя англійської мови, вихователя ГПД, асистента учителя відповідає 11-14 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, який залежить від рівня освіти, результатів атестації та педагогічного стажу працівника; передбачені доплати та надбавки. Виплачується щорічна матеріальна допомога на оздоровлення, грошова винагорода за сумлінну працю та інші виплати згідно чинного Законодавства.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

 на посади учителів ліцею приймаються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту та відповідну професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я  яких не перешкоджають виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів , які подаються на конкурс:

 • копію паспорта громадянина України;
 • копію військового квитка чи приписного свідоцтва;
 • письмову заяву про участь у конкурсі;
 • автобіографію ;
 • анкету-резюме (додаток до Положення про конкурс);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи;
 • копію документа про освіту із додатками;
 • копію документа, що підтверджує підвищення кваліфікації, проходження атестації та сертифікації за останніх п’ять років (за наявності);
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток до Положення про конкурс);
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі (за бажанням).

Примітка: педагогічним працівникам ліцею, які працюють і виявили бажання взяти участь в конкурсному відборі, необхідно подати тільки:

– письмову заяву про участь у конкурсі;

– автобіографію (оновлену);

– анкету-резюме (додаток 1);

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 2);

– скан-копії дипломів про вищу освіту та додатків до них, завірених директором ліцею.

Особа може надати інші документи та інформацію щодо своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння педагогічного звання, наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

Термін подачі документів – 14 днів з дня оприлюднення оголошення.

Конкурсний відбір здійснюється у два етапи за результатами:

 • етапу: тестування претендента практичним психологом з метою визначення його готовності до роботи на посаді педагогічного працівника;
 • етапу: співбесіда з претендентом та надання ним відповідей на запитання членів конкурсної комісії.

Співбесіда з претендентом проводиться конкурсною комісією з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей претендента вимогам до професійної компетентності педагогічного працівника та до відповідних посадових обов’язків.

Етапи проведення конкурсу :

 • прийняття рішення про оголошення конкурсу – 27.07.2021р.;
 • оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору – 28.07.2021р.;
 • прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, – 29.07.2021р. – 11.08.2021р. ;
 • попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам та перше засідання конкурсної комісії з надання дозволу на участь в конкурсному відборі – 12.08.2021р.;
 • проведення конкурсного відбору:

 – І  етап, психологічне тестування:

13.08 – 19.08. 2021р. з 10.00 год. до 13.00 год. (робочі дні);

ІІ  етап, співбесіда комісії : 25.08.2021 р. , початок – 10.00 год.

 • визначення переможця конкурсного відбору – 25.08.2021р.;
 • подання на затвердження висновку конкурсної комісії директорові ліцею – 26.08.2021 р.;
 • оприлюднення результатів конкурсу – завершення конкурсу – 27.08.2021р.;

Загальна тривалість конкурсу становить тридцять календарних днів з дня його оголошення.

Вказані в оголошенні вакансії будуть відкриті з 01.09.2021р.

Контактні особи :   Івануляк Микола Миколайович, директор ліцею,  т. 56-09-11, т. 0667210264

Семенів Наталія Михайлівна,голова комісії, т.78-67-35, т. 0668576679

Соловей Роман Сергійович, секретар комісії ; т.78-67-35, т. 0505442162

Електронна пошта admin@school16.if.ua

 

Категорія: Без категорії  | Залиште коментар |  27 Липня, 2021 | Автор: