Інклюзивне та індивідуальне навчання

 

Васьків Ольга

 

 Васьків Ольга Миколаївна – асистент учителя інклюзивного класу

 

 

 

 

Волошенюк Мар`яна

 

Волошенюк Мар’яна Василівна – асистент учителя інклюзивного класу

 

 

 

Паньків Віталія

 

 

Паньків Віталія Володимирівна – асистент учителя інклюзивного класу

 

 

 

У школі обладнано пандус та туалетну кімнату для людей з обмеженими можливостями.

Лист МОН №1/9-495 від 31.08.2020 “Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у ЗЗСО у 2020/2021 н.р.

Наказ МОН № 955 від 10.07 2019 року Положення про індивідуальну форму здобуття ЗСО

Лист МОН №1/9-525 від 20.08.2019 року Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти

Постанова Кабінету Міністрів від 15.08.11 № 872 (зі змінами від 09.08.17 №588) Порядок організації інклюзивного навчання

Наказ МОН №609 від 08.06.18 Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного суповоду

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету

Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у 2019-2020 н.р.

Навчальні програми для дітей із затримкою психічного розвитку

Індивідуальна програма розвитку

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ МАРШРУТ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

(рекомендації батькам щодо розуміння інклюзії та алгоритму дій батьків дітей з особливими освітніми потребами для зарахування в заклад освіти)

ІЩо таке інклюзія?

Інклюзія від англійського inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Він передбачає розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті. При інклюзії всі зацікавлені сторони повинні брати активну участь для отримання бажаного результату. Інклюзія – це процес реального включення дітей з особливими потребами, з інвалідністю в активне суспільне життя і однаковою мірою необхідна для всіх членів суспільства.

Що таке інклюзивна освіта?

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Головна мета створення інклюзивних класів – задоволення соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Діти з особливими освітніми потребами

Діти з особливими освітніми потребами – діти сліпі та із зниженим зором, глухі та із зниженим слухом, з тяжким порушенням мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушенням опорно–рухового апарату,розумовою відсталістю, діти із складними вадами розвитку( у тому числі діти з розладами аутичного спектру).

ІІ. ВИСНОВОК ВІД ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ (ПМПК) АБО ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ (ІРЦ).

Такий висновок надається дитині з особливими освітніми потребами після консультації тільки у присутності батьків або осіб, що їх заміняють відповідно до рішення, в якому вказана рекомендована форма навчання та розвитку на основі потреб дитини.

ІІІ. СПІВБЕСІДА У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Керівнику закладу освіти подається і обов’язково реєструється ЗАЯВА на зарахування дитини до школи і висновок ПМПК (ІРЦ), обов’язків на даний час документ, підтверджуючий потреби дитини. Уточнюється термін часу для узгодження дій з управлінням освіти для відкриття інклюзивного класу та зарахування дитини до освітнього закладу, можливість створення умов для перебування дитини, безпечного навчального середовища, забезпеченість спеціалістами тощо.

IV. При відсутності інклюзивного класу керівник подає клопотання до управління освіти щодо його відкриття та необхідності створення відповідних умов для забезпечення повноцінного навчання дитини.

V. Управління освіти приймає рішення щодо створення необхідних умов перебування дитини з особливими освітніми потребами в освітньому закладі. У разі неможливості створення таких умов, управління освіти може запропонувати батькам інший освітній заклад, в якому створені умови або є можливість їх створити.

VI. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ПРИ ВЛАШТУВАННІ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД (ІНКЛЮЗИВНИЙ КЛАС)

До заяви батьків або осіб, що їх замінюють, додаються:

  • медична карта (індивідуальна карта дитини) з висновками лікарів, що дитина може відвідувати освітній заклад;
  • довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення ;
  • свідоцтво про народження;
  • висновок ПМПК (ІРЦ) або висновок лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;
  • якщо дитина з інвалідністю, то відповідні підтверджуючі документи або копії посвідчення особи, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю»;
  • копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

VII. При зарахуванні до освітнього закладу складається індивідуальна програма розвитку дитини.

На основі висновку і рекомендацій ПМПК (ІРЦ) програму розробляє група фахівців навчального закладу з обов’язковим залученням батьків. Склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини визначається керівником закладу і затверджується відповідним наказом.

До планування роботи з дитиною із особливими освітніми потребами можуть залучатися фахівці ПМПК (ІРЦ), навчально-реабілітаційних центрів, інших навчальних закладів.

VIII. Для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу та організації корекційної роботи в інклюзивному класі штатним розписом ЗЗСО передбачається 1 ставка асистента вчителя на інклюзивний клас.

За письмовою заявою батьків або осіб, що їх замінюють, адміністрація закладу може надавати дозвіл бути асистентом дитини з особливими потребами на громадських (волонтерських) засадах або за рахунок коштів громадських організацій та інших джерел не заборонених законодавством. (Медична книжка для асистента дитини ОБОВЯЗКОВА і зберігається у медичному кабінеті).

ІХ. Протипоказаннями для прийому до інклюзивних класів є:

  • ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в організованому колективі;
  • всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення, всі хвороби, які потребують стаціонарного лікування, гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину

Освіта дітей з особливими потребами: