Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку здобувачів освіти

Відповідно до Закону України “Про освіту” , стаття 3, освіта у Ліцеї № 16 Івано-Франківської міської ради безоплатна.