Положення про портфоліо вчителя
 1. Загальні положення

 Дане Положення розроблено з метою підвищення якості надання освітніх послуг і рівня компетентності і професійного рівня педагогів.

 • Портфоліо – це спосіб фіксування, нагромадження і оцінки досягнень вчителя. Це один з сучасних методів професійного розвитку. Він призначений для систематизації нагромадженого досвіду, визначення напрямів розвитку вчителя, для об’єктивного оцінювання його діяльності.
 1. Мета, завдання ведення портфоліо

 Мета ведення портфоліо вчителем:

 • систематизація досвіду;
 • чітке визначення напрямів розвитку, що полегшує самоосвіту або консультування з боку колег і адміністрації;
 • об’єктивна оцінка професійних умінь;
 • допомога в атестації, в отриманні вищої категорії, вищої посади при участі в конкурсі.

Основними завданнями ведення портфоліо є:

 • виявлення рівня профмайстерності вчителя;
 • об’єктивна оцінка діяльності вчителя всіма категоріями працівників навчального закладу;
 • прослідкувати еволюцію професійної педагогічної діяльності конкретного вчителя.
 • систематизувати навчальні матеріали і напрацювання.
 • продемонструвати свої власні досягнення колегам.
 • запропонувати спосіб організації того чи іншого навчального курсу.
 • допомагати розширенню науково-методичного діапазону освітньої установи.
 1. Структура і зміст портфоліо
 • Загальні відомості:
  1. прізвище, ім’я, по батькові;
  2. освіта;
  3. спеціальність;
  4. кваліфікація (результати атестації);
  5. стаж педагогічної роботи;
  6. посада, предмети, які викладає вчитель;
  7. навантаження.
 • Самоосвіта вчителя:
  1. тема самоосвіти та відповідні матеріали;
  2. курси підвищення кваліфікації;
  3. творчі роботи на курсах підвищення кваліфікації;
  4. участь у конференціях, круглих столах, семінарах;
  5. матеріали виступів на педагогічних радах, семінарах;
  6. участь в експериментальній роботі.
 • Досягнення вчителя:
  1. грамоти;
  2. подяки;
  3. нагороди;
  4. звання;
  5. результати участі в професійних і творчих конкурсах;
  6. відгуки органів управління освітою, наукових установ, громадських організацій тощо, що висвітлюють творчі здобутки педагога.
 • Методична робота:
  1. анотація власного досвіду роботи, у якій зазначено провідну ідею, мету, новизну, практичну значущість;
  2. участь у роботі методичного об’єднання навчального закладу, міста;
  3. навчальні програми (державні, авторські);
  4. програми підсумкових і проміжних атестацій;
  5. плани уроків;
  6. аналіз уроків;
  7. контрольні, перевірочні роботи, тести, лабораторні роботи, розроблені вчителем;
  8. методичні розробки;
  9. навчальні програми, презентації уроків;
  10. мультимедійні розробки педагога.
  11. матеріали роботи з батьками вихованців;
 • Поширення передового досвіду:
  1. розробки відкритих уроків;
  2. виступи на семінарах, конференціях;
  3. публікації.
 • Досягнення учнів:
  1. результати участі в олімпіадах, конкурсах, конференціях;
  2. проектні, творчі, дослідницькі роботи учнів;
  3. опис творчих робіт учнів;
  4. показники якості знань учнів за останні 3 роки;
  5. звіти про зрізи знань;
  6. рейтинг учнів.
 • Позакласна робота:
  1. проекти з використанням ІКТ;
  2. програми гуртків, факультативів;
  3. предметні тижні, олімпіади, конкурси;
  4. завдання олімпіад, інтелектуальних марафонів;• інформація про організацію виховної діяльності з учнями, організацію учнівського самоврядування;
  5. сценарії позакласних заходів, екскурсійна робота.

В портфоліо також можуть бути представлені фото-, відеоматеріали, що висвітлюють творчі здобутки педагога та його вихованців.

 1. Організація діяльності вчителя зі створення портфоліо

 Портфоліо вчителя оформляється у папці. Кожний окремий матеріал, який включений до портфоліо, повинен датуватися.

Склад, вид портфоліо залежить від конкретних завдань, які ставить перед собою вчитель.

Портфоліо є основою для участі в різних конкурсах,  для атестації педагогічних працівників на відповідну кваліфікаційну категорію, для розподілу стимулюючої частини оплати праці педагога.