Положення про методичний кабінет школи
  1. Методичний кабінет школи є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками відпо­відного та інших загальноосвітніх закладів, що входять до складу міжшкільних методоб’єднань, створених на їхній базі. Діяльність методичного кабінету визначається змістом внутрішньошкільної методичної роботи і методичних об’єднань, які працюють у даному середньому закладі освіти.
  2. Методичний кабінет, на базі якого проводиться внутрішньо-шкільна методична робота, рекомендується створювати у закладах освіти за наявності приміщень, придатних для творчої роботи педагогічних працівників.
  3. Основними завданнями методичного кабінету є:

а) надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;

б) координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерності та удосконалення фахової підготовки вчителів;

в) організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій.

  1. Методичний кабінет проводить таку роботу:

а) створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх необхідною науково-методичною літературою;

б) організовує консультації з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;

в) займається організацією та періодично проводить виставки навчальної літератури, забезпечує педагогічних працівників необхідною інформацією;

г) бере участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів: педагогічних читань, виставок, творчих звітів, науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

ґ) організовує наставництво, стажування молодих учителів;

д) сприяє участі педагогічних працівників у науково-методичній та експериментальній роботі;

е) сприяє впровадженню в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

  1. Очолює методичний кабінет завідуючий, який обирається терміном на два роки з числа досвідчених педагогічних працівників («старший вчитель», «вчитель-методист») даного закладу освіти.

У своїй роботі завідуючий кабінетом при необхідності вирішує питання спільно з адміністрацією закладу, керівниками шкільних, міжшкільних методоб’єднань, творчих груп учителів, бібліотекарем.

  1. У шкільному методичному кабінеті зосереджуються такі матеріали:

– Конституція України, Закон про освіту, урядові документи з питань освіти, рішення колегій, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти України, управлінь освіти, міських методичних кабінетів;

– документація шкільних і міжшкільних методоб’єднань (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо);

– графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками;

– науково-методична література;

– технічні засоби навчання;

– матеріали з позакласної, позашкільної роботи;

– зразки кращих письмових робіт, у тому числі й екзаменаційних, виконаних учнями;

– банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій;

– аудіо-відеотека кращих освітянських доробок школи, міста, області;

– підшивки інструктивних збірників Міністерства освіти, педагогічних газет та журналів.

7.Директор школи, працівники управлінь освіти та міських методичних кабінетів, інститутів післядипломної освіти вивчають, аналізують роботу шкільних методичних кабінетів і спільно беруть участь у заходах щодо навчально-методичного забезпечення середніх закладів освіти.