План роботи Ради школи

План роботи Ради школи на 2019-2020 н.р.

№з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за виконання

  Розділ І. Заходи, спрямовані на ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти    
1. Здійснення контролю за станом роботи з охоплення навчанням дітей шкільного віку у мікрорайоні школи вересень Голова Ради школи
2. Здійснення контролю за організацією індивідуального навчання вересень Голова Ради школи
3. Проведення роботи по попередженню пропусків уроків учнями школи без поважних причин протягом

року

Навчально-

виховна

комісія

  Розділ II. Заходи, спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховного процесу; підтримку громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів; стимулювання заохочення учасників освітноьго процесу; зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школи з метою забезпечення єдності освітнього процесу    
4. Організація виконання рішень Ради школи та загальних зборів протягом

року

Члени Ради школи
5. Організація роботи з профілактики правопорушень серед учнів з девіантною поведінкою протягом

року

Навчально-

виховна

комісія

 

 

6. Розглянути звернення учасників освітнього процесу з питань роботи школи протягом

року

Члени Ради школи
7. Прийняти участь в засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям вересень-березень Голова Ради школи
8. Розглянути питання про звернення до Правління благодійної організації з метою надання матеріальної допомоги окремим категоріям учнів січень Члени Ради школи
9. Сприяти поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань протягом

року

Фінансово- госп. комісія
10. Затвердити систему моральних та матеріальних заохочень учасників освітнього процесу березень Члени Ради школи
11. Розробити пропозиції щодо профільності навчання учнів школи на 2020-2021 н.р. березень Навчально-

виховна

комісія

12. Прийняти участь у спільному засіданні педагогічної ради та ради школи «Про представлення до нагородження учнів 9- х та 11-х класів грамотами «За високі досягнення у навчанні» та золотими і срібними медалями травень Члени Ради школи
  Розділ III. Заходи, спрямовані на визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню НВП.    
13. Затвердження плану роботи Ради школи на 2019-2020 н.р. вересень-

жовтень

Члени Ради школи
14. Затвердження плану роботи навчального закладу та здійснення контролю за його виконанням протягом

року

Члени Ради школи
15. Здійснення контролю за виконанням Статуту школи протягом

року

Члени Ради школи
16. Затвердження режиму роботи школи вересень Члени Ради школи
17. Затвердження розкладу уроків на 2019- 2020 н.р. вересень Члени Ради школи
18. Заслухати інформацію про рівень навчальних досягнень учнів за І, ІІ семестри січень,

травень

Члени Ради школи
19. Прийняти участь у спільному засіданні педагогічної ради та Ради школи «Про погодження робочого навчального плану загальноосвітньої школи І-ІІ ст. на 2020- 2021н.р.» травень Члени Ради школи
20. Підготувати звіт про роботу Ради школи в 2019-2020 н.р. травень Голова Ради школи
21. Організувати контроль за дотриманням вимог санітарно-гігієнічного режиму в школі січень – лютий Фінансово- госп. комісія
22. Організувати моніторинг навчальних приміщень з метою визначення необхідності проведення профілактичного ремонту. травень Фінансово- госп. комісія
22. Організувати моніторинг навчальних приміщень з метою визначення необхідності проведення профілактичного ремонту. травень Фінансово- госп. комісія
  Розділ IV. Заходи, спрямовані на формування виховного середовища; створення належного педагогічного клімату; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду; сприяння організації дозвілля учнів.    
23. Забезпечити проведення тематичних вечорів з метою покращення організації дозвілля учнів протягом

року

Комісія з

питань

культури

24. Забезпечити проведення музично-танцювальних вечорів з метою покращення організації дозвілля учнів протягом

року

Комісія з

питань

культури

25. Сприяти залученню громадськості та батьків до проведення культурно-масових заходів з учнями протягом

року

Комісія з

питань

культури

26. Організувати співпрацю з органами учнівського самоврядування протягом

року

Члени Ради школи

 

 

Голова Ради школи                        Ковтун О.В.