Правила поведінки учнів під час освітнього процесу

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, наказах Міністерства освіти та науки України та розпоряджень органів місцевого самоврядування, Статуті ліцею, Правилах внутрішнього трудового розпорядку.
2. Учень приходить в ліцей за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку, займає своє робоче місце з першим дзвінком.
3. Не можна приносити на територію ліцею з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.
4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти з ліцею та її території в урочний час.
6. У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов’язаний представити довідку з медичної установи.
7. Учень ліцею повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Ліцеїсти поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.
8. Поза ліцеєм учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я ліцею.
9. Учні бережуть майно ліцею, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території ліцею.
10. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.
11. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі ліцею, черговому вчителю, класному керівнику або адміністрації ліцею.
12. Фізична конфронтація, залякування і знущання над людиною або твариною є неприпустимими формами поведінки учнів в ліцеї та за її межами.
13. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені програмою ліцею.
14. Учень приносить на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти та письмове приладдя.
ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ
1. Учні входять до класу за першим дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.
2. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли учні працюють за комп’ютером, та уроків праці, коли учні працюють з інструментами.
3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми, іншими справами, що не мають стосунку до уроку. Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром, мобільним телефоном іншими гаджетами на уроках.
4. Заняття в ліцеї проводяться за кабінетною системою. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.
5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу в учителя.
6. Учень на уроці зобов’язаний виконувати всі вимоги, вказівки вчителя.
7. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.
8. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.
9. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
10. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Без дозволу вчителя в спортивний зал учням входити забороняється. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі.
11. Вчителі фізкультури, технічної праці відпускають учнів з уроків тільки після дзвінка.
12. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки, коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути клас.
13. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.
14. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.
ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ
1. Під час перерви учень зобов’язаний:
– підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
– вийти з класу, якщо попросить вчитель;
– учні на перервах знаходяться на своєму поверсі;
– підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху;
– при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами ліцею учні вітаються та звільняють дорогу;
– по сходах, коридорах ходити тільки по правій стороні;
– учням забороняється входити до вчительської кімнати без дозволу;
– забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.
2. Час перерви – особистий час кожного учня. Він може його проводити за своїм розумінням, проте не повинен заважати іншим.
3. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися ліцеєм, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися з метою безпеки (горище, підвал, кухня, фізична та хімічна лабораторії).
4. Під час перерв учням категорично забороняється залишати будівлю ліцею задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.
5. Під час перерв забороняється бігати ліцеєм, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.
6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями та іншими предметами і застосовувати фізичну силу.
7. В ліцеї та на її території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв тощо.
8. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.
9. На перервах ліцеїсти можуть звернутися до свого класного керівника, чергового адміністратора за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.
ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ
1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.
2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.
4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
5. Слід вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.
6. Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.
7. Учні дбайливо ставляться до майна їдальні ліцею.
8. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.
9. Забороняється виносити з їдальні їжу.
V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ
1. В ліцеї учні повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях.
2. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе та суспільства.
3. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.
4. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.
5. Знаходитися в ліцеї у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.
6. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.
7. На вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків і на свій розсуд.
VІ. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ 
1. Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.
2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.
VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Учні не мають права під час знаходження на території ліцею і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.
2. За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:
– усне зауваження;
– запис зауваження в електронний щоденник;
– виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики або малої педагогічної ради;
– відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.
3. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів ліцею і є обов’язковими для виконання на всій території ліцею, а також під час усіх заходів, що проводяться ліцеєм.