Пожежна безпека

Протипожежна безпека в закладах освіти Завантажити

 Інструкція з пожежної безпеки

Інструкція  в разі виникнення пожежі

План евакуації

Інструкція з пожежної безпеки для учнів